Borsa Okulu Eğitimleri

Gedik Borsa Okulu Nedir?

Gedik Borsa Okulu başta finans sektörü ve reel sektör olmak üzere yaşam boyu öğrenme bakış açısıyla çocuklara, gençlere, üniversite öğrencilerine, ev hanımlarına ve emeklilere ekonomi-finans alanında eğitimler vermeyi hedefliyor. Eğitimler toplumun her kesimine yönelik uzmanlık düzey ve temel düzeyindeki programlardan oluşmaktadır.

Gedik Borsa Okulu’nda uzmanlık düzeyinde verilecek eğitimlerin amacı yatırımcıların, sermaye piyasalarında kariyer yapmak isteyenlerin ve bu konulara ilgi duyanların ekonomi-finans alanında uzmanlaşmasını sağlamaktır. Uzmanlık düzeyinde verilecek eğitimlerin diğer amacı ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şart koşulan lisansları almak için açılan sınavlara katılımcıları hazırlamaktır.

Gedik Borsa Okulu’nda temel düzeyde verilecek eğitimlerin amacı ise her kesimden katılımcıların finansal kavramlar, piyasalar ve finansal araçlar hakkında temel bilgiye sahip olması ve yatırım kararlarında, paranın kullanımı ve yönetiminde, doğru yatırım araçları seçiminde rasyonel değerlendirme yapmasını sağlamaktır.

Eğitimler, İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Yerleşkesi’nde kurulan finans laboratuvarında ve Nişantaşı Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.

Gedik Borsa Okulu’ndaki Eğitimler

Uzmanlık Düzeyi Eğitimleri

 • Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi
 • Yatırım Kuruluşları Eğitimi
 • Sermaye Piyasası Araçları -1- Eğitimi
 • Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Eğitimi
 • Teknik Analiz Eğitimi

Temel Düzey Eğitimler

 • Çalışanlara Yönelik Finansal Okuryazarlık Eğitimi
 • Kendi Portföyünün Yöneticisi Olmak Eğitimi
 • Üniversite Öğrencilerine Yönelik Finansal Okuryazarlık Eğitimi
 • Reel Sektöre Yönelik Finansal Okuryazarlık Eğitimi
 • Finans Sektörüne Yönelik Finansal Okuryazarlık Eğitimi
 • Emeklilere Yönelik Finansal Okuryazarlık Eğitimi
 • Ev Hanımlarına Yönelik Finansal Okuryazarlık Eğitimi
 • Çocuklara Yönelik Finansal Okuryazarlık Eğitimi
 • Gençlere Yönelik Finansal Okuryazarlık Eğitimi (12-17 yaş)

Gedik Borsa Okulu SPK Lisanslama Eğitimleri

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI

HAFTA SONU
2 GÜN
(16 SAAT)

HAFTA İÇİ
5 GÜN
(16 SAAT)

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI -1-

HAFTA SONU
2 GÜN
(16 SAAT)

HAFTA İÇİ
5 GÜN
(16 SAAT)

YATIRIM KURULUŞLARI

HAFTA SONU
2 GÜN
(16 SAAT)

HAFTA İÇİ
5 GÜN
(16 SAAT)

TAKAS, SAKLAMA ve OPERASYON İŞLEMLERİ

HAFTA SONU
2 GÜN
(16 SAAT)

HAFTA İÇİ
5 GÜN
(16 SAAT)

Gedik Borsa Okulu Finansal Piyasalar İhtisas Eğitimleri

FİNANSAL PİYASALARDA TEKNİK ANALİZ

TEKNİK ANALİZ EĞİTİMİ

HAFTA SONU
(09:00-18:00)

HAFTA İÇİ
(09:00-18:00)

Gedik Borsa Okulu Temel Düzey Eğitimleri

FİNANSAL OKURYAZARLIK YAZ OKULU

GB001 KENDİ PORTFÖYÜNÜN YÖNETİCİSİ OLMAK
EĞİTİMİ

HAFTA SONU
2 GÜN
(15 SAAT)

HAFTA İÇİ
5 GÜN
(15 SAAT)

FİNANSAL OKURYAZARLIK YAZ OKULU

GB002 REEL SEKTÖRE YÖNELİK FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

HAFTA SONU
4 GÜN
(2 HAFTA)
(24 SAAT)

HAFTA İÇİ
8 GÜN
(2 HAFTA)
(24 SAAT)

FİNANSAL OKURYAZARLIK YAZ OKULU

GB003 FİNANS SEKTÖRÜNE YÖNELİK FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

HAFTA SONU
4 GÜN
(2 HAFTA)
(24 SAAT)

HAFTA İÇİ
8 GÜN
(2 HAFTA)
(24 SAAT)

FİNANSAL OKURYAZARLIK YAZ OKULU

GB004 EMEKLİLERE YÖNELİK FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

HAFTA İÇİ
5 GÜN
15 SAAT

FİNANSAL OKURYAZARLIK YAZ OKULU

GB005 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

HAFTA İÇİ
5 GÜN
15 SAAT

FİNANSAL OKURYAZARLIK YAZ OKULU

GB006 ÇALIŞANLARA YÖNELİK FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

HAFTA SONU
2 GÜN

10.00-18.00/19.00

HAFTA İÇİ
5 GÜN

18.30-21.30

FİNANSAL OKURYAZARLIK YAZ OKULU

GB007 EV HANIMLARINA YÖNELİK FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

HAFTA İÇİ
5 GÜN
15 SAAT

FİNANSAL OKURYAZARLIK YAZ OKULU

GB008 ÇOCUKLARA YÖNELİK FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

HAFTA SONU
1 GÜN
2 SAAT

FİNANSAL OKURYAZARLIK YAZ OKULU

GB009 GENÇLERE YÖNELİK FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ (12-17 YAŞ ARASI)

HAFTA İÇİ
5 GÜN
15 SAAT